TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY

Döwlet adam üçindir!

Habarlar / Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmen hal...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasy bilen Rejep Taýyp Ärdogany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutladylar.

Gutlag hatynda gadyrly dogany hormatly Rejep Taýyp Ärdogany türkmen halkynyň adyndan türk halkynyň iň taryhy güni, demokratiýa eradasy bilen syýasy üstünligi we ýeňişi bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar.
Geljekde-de döwlet işinde uly üstünlikleri gazanmagyny arzuw etdiler.

2023-05-28252